peršalti

peršalti
péršalti K, Š, NdŽ, , , peršálti Rtr; SD296,301, N, L, paršalti M 1. intr. praleisti šaltį, prisitraukti šalčio: Pamatus daryk gilesnius, kad nepéršaltų 1. Tokios kelnios gerai, ne teip péršąla Skp.pereiti kiaurai (apie šaltį): Páršalo par visą kūną šaltis Varn. 2. intr. smarkiai sušalti, sužvarbti (ppr. nuo to ir susirgti): Paršalstu, paršalu Sut. Teip paršalaũ, kad palikau kaip medinis: nebelinksta nė kojos, nė rankos Mžš. Tu paršalaĩ – mėlynas kaip žąsies skilvis Rm. Péršaliau – buvo šaltas vėjas JnšM. Plonai buvo apsivilkęs, paršãlo ir apsirgo Ps. Ans ne kare žuvo, taip páršalė i mirė Krž. Péršąli – an senatvės atsišaukia Aln. Tas žmogus péršalęs K. Dieną naktį kosti péršalęs GrvT77. Plika galva išejęs nepáršalk Šts. Į antrą pusę (labai) galia páršalti su toms madoms Grd. Visa dreba kaip žaltys, páršalusi kaip gyvatė Trk. | prk.: Jie (elgetos) įpūškuodavo per slenkstį ir tuoj pat giedamu, peršalusiu balsu užtraukdavo [giesmę] V.Bub. | refl.: Tąkart buvau pársišalusi, ka su tais paršeliais važiavau Trk.šalčio perimtam pasidaryti nesveikam: Inkstai péršalo, Dieve, kaip sirgau, kaip sirgau! Kvr. 3. intr. Lz būti visam šalčio paveiktam ir ppr. sugadintam (apie vaisius, daržoves ir pan.): Tik viršutinė ropė (bulvė) yr péršalusi Pgg. Raugs visokį velnio raugą iš rugių, iš bulvių páršalusių Jdr. Pasodinau pamidorų, ale péršalo Vrn. Kap spalgenos péršąla, dar gardesnės Kpč. Baravykas nepéršąla Vrn. | Puodas su taukais páršalo J. ^ Kas paršalęs palieka saldus? (ridikas) Sim.tr. sušaldyti: Páršaltų obulų gira yr širdie atgauti Šv. 4. intr. nuo šalčio sukietėti: Par sniegą nepáršąla žemė Smln. Peršalęs dumblas pavasarį pats sutrupa . ^ Pliurza páršalusioji (keiksmas), ko stovi susitraukusi?! Šok! Šts. 5. intr. prabūti, praleisti laiką šąlant: Kaip nors šią žiemą péršalsime 1. Páršalo višta par naktį i padvėsė Lkv. Ar jau péršalot šalčius? Db. 6. intr. impers. kurį laiką trukti (apie šalčius): Péršalo visą savaitę NdŽ. 7. intr. NdŽ nustoti šalti.| refl. NdŽ.
◊ galvà péršalo apkvaišo, pakvailo: Ar jau galva paršalė, ką čia dirbi? KlK14,71(Jnš).
kaĩp gálvą péršalęs; kaĩp péršalta gálva Šll greitai (lekia, bėga): Lėk kaĩ gálvą páršalęs NmŽ. Leka kaĩp páršalta gálva Lkv.
\ šalti; apšalti; atšalti; paatšalti; įšalti; iššalti; paiššalti; nušalti; pašalti; peršalti; prašalti; prišalti; sušalti; užšalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • peršalti — péršalti vksm. Àš labai̇̃ grei̇̃tai péršąlu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atšalti — atšalti, atšą̃la (àtšala, atšal̃na, sta Š), atšãlo (àtšalė) K, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, M, L, Rtr 1. intr. Pc, Krs, Btrm pasidaryti šaltesniam, atvėsti (apie orą): Atšãlo orai Š. Atšą̃la oras kokią dieną, kitą Rm. Po graudimui oras atšą̃la Tvr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušalti — nušalti, nušą̃la (nùšala, sta KŽ, nušal̃na, nušą̃lsta), nušãlo (nùšalė) K, Š, Rtr, NdŽ, DŽ; SD1189, Sut, L 1. intr. būti perimtam šalčio, peršalti, sušalti: Kol nuvažiuosi dvidešimti kilometrų, i nušalsi Sd. Žinai, vaikas a nūšal̃na, a kas, i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršalimas — 1 peršalimas sm. (1) KI391, NdŽ, KŽ, DŽ1; L, paršalimas (1) J, peršalìmas (2) Rtr, paršalìmas (2) Mžš, Ėr 1. Kp, Dgč → peršalti 2: Jam peršalimas paškadino, tai plaučių uždegimu susirgo Lš. Nuo peršalimo sąnarių uždegimas papuolė Stk. Ana iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušalti — sušalti, sušą̃la (sùšala Slnt, sušal̃na Krtv, sta; Sut), sušãlo (sùšalė Krtv) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; SD177,209, SD432,454, M, L 1. intr. R, MŽ, I, LL331 būti perimtam šalčio, smarkiai sužvarbti, sustirti nuo šalčio, peršalti: Šalta, išgeni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšalti — užšalti, užšą̃la (ùžšala, užšal̃na Vg, sta; Sut, Ser), užšãlo (ùžšalė) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, M, L 1. intr. impers. pradėti šalti, užeiti šalčiams (prieš prasidedant žiemai): Braidom po purvynus lig pat ùžšalant Pln. Tų darbų tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Латгальский язык — Самоназвание: latgaļu volūda Страны: Латвия …   Википедия

  • kelnytės — kelnýtės dkt. Lakstýdamos be kelnýčių mergáitės gãli ne ti̇̀k užsikrė̃sti kirmėlėmi̇̀s, bet ir péršalti šlapi̇̀mo pū̃slę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšalti — apšalti, apšą̃la (àpšala, apšal̃na, sta; Sut), apšãlo (àpšalė) K, Š, NdŽ, KŽ; SD199, R56,163, MŽ75, 215, Sut, N, L, Rtr 1. intr. Btrm apsitraukti ledu, apledyti, apšarmoti: Lenciūgas apšãlęs drūkčiausiu ledu Gd. Apšal̃na viskas, i skalbi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsikristoti — atsilapoti, atsisagstyti: Užsisek guzikus, ko eini atsikristojęs, nori peršalti? Grv. kristotis; atsikristoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”